Nátěry stožárů vysokého napětí v severních Čechách. Práce prováděné za provozu přenosové soustavy, bez přerušení dodávky elektrické energie.