Pravidelné lezecké revize, údržba a drobné opravy stožárů vysokého napětí na Moravě.
Revize a fotodokumentace vysílačů Vodafone v Rakousku.