STAVEBNÍ ČINNOSTI

Střechy

Demontáž stávajících krytin a následná pokládka např. trapézového plechu.

Zednické a klempířské práce

Zateplení budov, oplechování

Nátěry

Konstrukcí, stožárů vysokého napětí, sil, fasád, betonů a podhledů.

Sanace

Vybourání a nahrazení degradovaných částí betonových monolitů a vyzděných spár.

Demolice

Demolice budov, střech a specializované demolice jako bourání hlavic pilot.

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Opláštění hal

Montáž opláštění ze sendvičových panelů či větraných fasád z cetris desek.

Vzduchotechnika

Zajištění projektové dokumentace, materiálu až po vlastní instalaci.

Reklama

Instalace reklamních bannerů, bigboardů a billboardů.

Ostatní instalace

Instalace protiholubích systémů, sítí, dřevěných obkladů.

ÚDRŽBA

Mytí

Pravidelné umývání oken a prosklených fasád.

Stožáry vysokého napětí

Revize, údržba a drobné opravy stožárů vysokého napětí.

Kácení a sečení

Rizikové kácení dřevin v blízkosti nemovitostí či jiných objektů, ořezy stromů. Nařezání dřeva na topení. Sečení větších travních ploch, odkeřování a štěpkování.

Čištění hal

Vysávání a mytí interiérů, wapování opláštění a umývání prosklených fasád budov.