Kontakt:

Fakturační údaje:

Právnická osoba:

Bulka s.r.o.
Kociánka 61/13a
Brno 612 00
IČO: 02138778
DIČ: CZ02138778
Číslo účtu: 2400479144/2010
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80407

Fyzická osoba:

Ing. Stanislav Bulka
Kociánka 61/13a
Brno 612 00
IČO: 74872095
neplátce DPH
Číslo účtu: 2800067894/2010
Opravneni vydal Živnostenský úřad Města Brna.

Představujeme naše realizované projekty

Nátěr sila

Realizace nátěru zemědělského sila na Svitavsku metodou Airless spraying, zajišťující ochranu a prodloužení životnosti konstrukce.

Sanace návodního líce přehrady

Komplexní rekonstrukce hráze nejstarší přehrady ve střední Evropě, umístěné v Jevišovicích na Znojemsku. Projekt zahrnoval vybourání nesoudržných spár mezi kameny, nahrazení sanační maltou a aplikaci ochranného nátěru pro zvýšení odolnosti a dlouhodobé udržitelnosti konstrukce.

Čištění a nátěry sil

Provádění údržby sil společnosti Transbeton na Moravě. Práce zahrnovaly důkladné čištění sil pomocí kyselin a vysokotlakým umytím, aplikaci ochranných nátěrů pro zvýšení odolnosti a životnosti, a výměnu vzduchových filtrů pro zajištění optimálního provozu.

Demolice ocelové haly

Realizace demolice staré ocelové haly na Znojemsku, provedená s důrazem na bezpečnost a efektivitu, s následným odklizením a recyklací materiálu.

Demolice zděné budovy

Kompletní demolice zděné budovy v Brně, včetně pečlivého odstranění suti a recyklace použitelných materiálů, s ohledem na místní předpisy a bezpečnostní normy.

Havarijní sanace zdi

Rychlá a efektivní havarijní sanace poškozené zdi v historickém centru Brna, včetně zajištění statické stability.

Instalace protiholubích systémů

Montáž protiholubích systémů, včetně hrotů a ochranných sítí, na vybraných budovách v Brně, zaměřená na prevenci usazování a škod způsobených ptáky, s důrazem na bezpečnost instalace.

Demolice průmyslových objektů

Rozsáhlé demolice zahrnující výrobní haly na Pardubicku a budovu bývalé slévárny Královopolská v Brně. Projekt zahrnoval demontáž střešní krytiny a demolici střech hal ZKL, likvidaci likusových domků pro Aqualand Moravia, bourání hlavic pilot a zhotovení podkladových betonů pro Geosan spol. s r.o., a demontáž střech a opláštění hal pro Vejce.cz. Práce byly provedeny s důrazem na bezpečnost a efektivní recyklaci materiálu.

Montáž opláštění horolezeckou technikou

Provedení montáže vnějšího opláštění budovy v Přerově za použití horolezecké techniky, což umožňuje efektivní a bezpečnou práci i ve složitě dostupných místech, s minimálním narušením okolí.

Pokládka trapézového plechu na střechy

Realizace pokládky trapézového plechu na střechy průmyslových hal po celé České republice, celkem cca 130 000 m² během roku 2023, přičemž byl kladen důraz na kvalitu, odolnost a estetiku.

Revize betonového skeletu chladící věže

Důkladná technická revize betonového skeletu chladící věže v Brně, zahrnující pečlivou kontrolu stability, odhalení případných poškození a plánování nezbytných úprav pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti konstrukce.

Zateplení štítu bytového domu

Realizace zateplení štítové části bytového domu v Brně s použitím alternativních technik bez nutnosti lešení, což minimalizuje zásah do běžného života obyvatel a okolí, zároveň zvyšuje energetickou efektivitu budovy a odpadají vysoké náklady na výstavbu lešení.

Rizikové kácení a údržba zeleně

Provádění rizikového kácení stromů v těsné blízkosti nemovitostí v Brně a okolní oblasti, s maximálním důrazem na bezpečnost a minimalizaci rizika pro okolní objekty. Součástí služeb bylo také sečení rozsáhlých travnatých ploch, odkeřování a štěpkování odstraněné vegetace, přičemž vše bylo prováděno s ohledem na ochranu a udržitelnost místního ekosystému.

Čištění interiérů hal

Efektivní a šetrné čištění interiérů výrobních hal Kovovýroba Hoffmann s.r.o. na Uherskohradišťsku, prováděné za plného provozu. Zahrnovalo odstranění vrstvy prachu suchou metodou a důkladné mokré vyčištění vybraných částí stěn, přičemž byl kladen důraz na minimalizaci narušení běžného provozu.

Montáž opláštění

Realizace instalace sendvičových panelů a klempířských prvků pro opláštění fasády spalovny odpadů ZEVO Chotíkov na Plzeňsku. Projekt se zaměřoval na zlepšení estetického vzhledu a zvýšení energetické efektivity budovy, přičemž byly použity moderní materiály a technologie.

Instalace reklamních prvků

Provádění instalace různých reklamních bannerů a plachet na budovách, zahrnující pečlivou montáž a zajištění jejich viditelnosti a odolnosti v různých povětrnostních podmínkách. Dále vylepování bigboardů samolepící fólií, s důrazem na kvalitu aplikace a dlouhodobou stálost materiálů, aby reklama byla co nejvíce efektivní a odolná.

Nátěr střechy

Provádění odmaštění a otryskání střechy vysokotlakou vodou následované aplikací nátěru technologií Airless na Opavsku, což zvyšuje odolnost a prodlužuje životnost střešního pokrytí.

Zednické zapravení havarijního stavu střechy

Efektivní a rychlé zednické zapravení havarijního stavu střechy v historickém centru Brna, včetně obnovy poškozených částí a zajištění plné funkčnosti střechy s ohledem na zachování historického vzhledu.

ß